MÕTE

MÕTE on veebiplatvorm, kus saavad kokku inimene, kellel on idee ja inimesed, kellele antud idee silma särama lööb või, kes arvavad, et nendel on piisavalt kogemusi või tahtmist idee elluviimiseks enda abi pakkuda.

ühendab meie inimesi koostööle
arendab ettevõtlikust ja aktiivset tegutsemist ühiskonnas
õpetab arvestama teiste inimestega ja ergutab kogukonna elu